Magyarpolányi Passió

János evangéliuma szerint

–Via Lucis / A fény útja –
2023


Mert példát adtam néktek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Jn. 13,15

Jézus szenvedéstörténetéről megemlékező passiójátszás már csak nagyon kevés helyen elevenedik meg Európában. Évente pedig csak Magyarpolányban játsszák, és ez a játék már éppen 30 éve tart. Az Europa Nostra-díjas település 1200 főnyi lakosa közül mintegy 150-en vesznek részt ebben az előadásban évről évre.

2023-ban először nem a szenvedés, hanem az üdvösség áll a történet középpontjában János evangéliuma szerint. Ezt az evangéliumot nem véletlenül nevezik az örömhír vagy a szeretet evangéliumának is. Ez a történet tehát – bár a testtartás szinte ugyanaz – nem a megfeszített, hanem a kitárulkozó Jézus története.

Az előadás alcíme Via Lucis, azaz A fény útja. A kálváriaút szertartása nem ér véget a szenvedés stációinak végig járásával, ami a húsvét misztériuma. A feltámadást követően kerül sor ugyanis a fényben történő feloldódásra, majd a fény kiárasztására. Ez pedig a pünkösd misztériuma.

A Magyarpolányi Passiót legújabb szokás szerint pünkösdkor mutatják be a település lakói. A fény kiáradásában feloldódva ismerhető fel, hogy Jézus nem helyettünk szenvedett, hanem példát állítva utat mutatott mindannyiunk számára arról, hogy az embertársi szeretet által miként léphetünk túl a saját igazságunkon a Mennyei Atyánál lakozó igazsághoz: fényből lettünk, fénnyé leszünk